SPC (İstatistiksel Proses Kontrolü)

SPC, üretim sürecini izleyerek kaliteyi ölçme ve kontrol etme yöntemidir. Kalite verileri, ürün veya proses ölçümleri veya çeşitli makinelerden veya enstrümantasyonlardan okumalar şeklinde toplanır. Toplanan bu veriler bir süreci değerlendirmek, izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. SPC, sürekli iyileştirme sağlamak için etkili bir yöntemdir. Bir süreci izleyerek ve kontrol ederek, onun tüm potansiyeliyle çalıştığından emin olabiliriz.