MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi)

MSA, bir ölçüm sürecinde var olan varyasyon miktarını belirlemeye yönelik deneysel ve matematiksel bir yöntem olarak tanımlanır. Ölçüm sürecindeki çeşitlilik, genel süreç değişkenliğimize doğrudan katkıda bulunabilir. MSA, sistemin doğruluğunu, kesinliğini ve kararlılığını değerlendirerek kullanım için ölçüm sistemini onaylamak için kullanılır.

Ölçüm Sistemi Nedir?

Bir ölçüm sistemi, belirli özelliklerin nicelleştirilmesini sağlayan ilgili ölçümler sistemi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, belirli bir ölçü birimini doğrulamak veya ölçülen özellik veya özelliğin bir değerlendirmesini yapmak için gerekli olan bir dizi gösterge, demirbaş, yazılım ve personel içerebilir. Bir ölçüm sürecindeki varyasyon kaynakları aşağıdakileri içerebilir;

Proses – test yöntemi, spesifikasyon

– Personel – operatörler, beceri seviyeleri, eğitimleri vb.

– Araçlar / Ekipman – göstergeler, fikstürler, kullanılan test ekipmanları ve bunlarla ilgili kalibrasyon sistemleri

– Ölçülecek öğeler – ölçülen parça veya malzeme numuneleri, numune alma planı vb.

– Çevresel faktörler – sıcaklık, nem vb.

Tüm bu olası varyasyon kaynakları, Ölçüm Sistemi Analizi sırasında dikkate alınmalıdır. Bir ölçüm sisteminin değerlendirilmesi, en olası varyasyon kaynağını belirlemek için belirli kalite araçlarının kullanımını içermelidir. Çoğu MSA etkinliği, iki temel varyasyon kaynağını inceler; parçalar ve bu parçaların ölçümü. Bu iki değerin toplamı, bir ölçüm sistemindeki toplam varyasyonu temsil eder.