Kalite Kontrol Laboratuvarı

3D Ölçüm

Laboratuvarımızda bulunan 3D boyutsal ölçüm cihazımız ile müşterilerimizin ürünlerini hassas bir şekilde ölçüyoruz.

Boyutsal Ölçüm

Kumpas, metre, mikrometre gibi ölçüm aletleri ile hammadde ve ürünlerin ölçümleri kusursuz olarak yapılmaktadır.

Kaplama Kalınlığı Ölçümü

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda boyama, kaplama vb süreçlerden geçen ürünler, Giriş Kalite Kontrol laboratuvarımızda hassas bir şekilde kaplama kalınlıkları ölçülerek stoklanmaktadır.

Gloss Ölçümü

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda boyama vb süreçlerden geçen ürünler, Giriş Kalite Kontrol laboratuvarımızda hassas bir şekilde parlaklık dereceleri ölçülerek stoklanmaktadır.

Sertlik Ölçümü

Tedarik ettiğimiz hammaddelerin giriş kalite kontrolü belirlediğimiz kalite teknik şartnamelerine göre yüzey testi, bombelik testi, korozyon testi, vb. gibi birçok testten geçirilmektedir. Bu gibi testlerden geçen ürünler hassas bir şekilde sertlik ölçümleri yapıldıktan sonra depolara girişleri yapılmaktadır.

Renk Ölçümü

Ebat ve şekillendirme işlemleri tamamlanan ve farklı renklerde boyanan ürünler laboratuvarımızda birçok testten geçirilmektedir. Yapılan bu teslerden biride ürünlerin müşterilermizin taleplerine uygun renkler ile boyandığının kontrolüdür. Boyama işlemi tamamlanan tüm ürünler bir sonraki süreçlere ilgili kartelalar ile de kontrol edilirken, ayrıca spektrofotometre (renk ölçüm) cihazımız ile L*a*b değerleri ölçülerek sevk edilmektedir.

Pürüzlülük Ölçümü

Hammadde veya üretilen tüm ürünler kalite laboratuvarımızda ilgili prosedürlerimize göre bir dizi testlerden geçirilmektedir. Farklı sektörlere ürettimiz geniş ürün yelpazemizin dayanlılık, doğrusallık vb. gibi birçok kalite faktörüne sahip olması gerektiğinin bilincinde olduğumuz gibi bu sektörlere ürettiğimiz ürünlerin yüzey hassasiyetlerine , ne derece önem verildiğini çok iyi biliyoruz. Gerek hammadde girişi, gereksede final ürün kontrollerini kalite laboratuvarımızda pürüzlülük test cihazımız ile titiz bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.