İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Sarımet Global İnsan Kaynakları strateji ve hedeflerine uygun olarak, insan kaynakları yönetimi uygulama esaslarının belirtilmesi ve faaliyetlerinin etkin biçimde uygulanmasının sağlanmasını amaçlar.

Çalışanlara veya işe alım sürecindeki adaylara ırk, etnik köken, cinsiyet, inanç, yaş, milliyet, din, renk, özürlü olma, medeni hal, cinsel yönelim, siyasi görüş ya da kanunların yasakladığı başka bir sebeple herhangi bir ayırımcılık yapılmadan eşit iş fırsatları sunulur.

İşe Alım

“Çalışan” gücünün fark yarattığı bilinci ile seçme ve yerleştirme süreçlerimizi belirlenen stratejiler doğrultusunda yürütüyoruz.

İşe alım süreçlerimizde pozisyonu en uygun adayı bulabilmek için “Yetkinlik Bazlı Mülakat” uygulamalarının yanı sıra “kişilik testleri, genel yetenek testleri ve yabancı dil testleri” kullanılan yöntemler arasındadır.

Staj

Yaz dönemi süresince staj zorunluluğu olan Üniversite öğrencilerine ve kış döneminde Meslek Lisesi öğrencilerine, almış oldukları teorik bilgileri uygulama ortamı sunarak iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla staj imkânı tanınmaktadır.

Yeni Mezunlar için Kariyer Fırsatı

Genç yeteneklerin iş gücüne katılmalarını destekliyor, onları ailemize kazandırmaya ve teknik alanlarda yetiştirmeye önem veriyoruz.

Eğitim & Gelişim

Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim-gelişim faaliyetleri de Sarımet’ in stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimler dikkate alınır.

Performans Yönetim Sistemi

Şirket hedeflerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, ortak hedefe ulaşmak için ortaya konan bireysel performanslar ve işyerimizde yüksek performans kültürünün yaratılması, şirketimizin başarısı için en önemli unsurlar arasındadır.

Performans yönetim sistemimiz, bireysel performansları açık ve tarafsız bir şekilde değerlendirebilmek için geliştirilmiştir. Bu sistemin etkin kullanımı ile yüksek performans göstererek fark yaratan çalışanlarımıza, şirketimizde gündeme gelen fırsatlar için öncelik vermeyi amaçlarız.

KVKK ve Aydınlatma Metni

Şirketimiz  çalışanlarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,  Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,  Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildirmektedir.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak hazırlanan politika, prosedür ve aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.

Kariyer.net

Kariyer.net Üzerinden İş İlanlarımızı Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Eleman.net

Eleman.net Üzerinden İş İlanlarımızı Takip Etmek İçin Tıklayınız.